Klimaat

Klimaatverandering treft ontwikkelingslanden het hardst: oogsten gaan verloren, de watervoorziening staat onder grote druk en tropische ziekten als malaria zijn bezig aan een opmars. Hoewel de ‘rijke landen’ de oorzaak zijn van de opwarming, dwingen de veranderende omstandigheden ook de ontwikkelingslanden tot aanpassing. Om economisch te ontwikkelen, maar niet verder bij te dragen aan verdere opwarming van de atmosfeer (dus niet ontwikkelen zoals 'wij' gedaan hebben), zal er gezocht moeten worden naar alternatieve, duurzame bronnen van energie.

Ook een groeiend aantal Particuliere Initiatieven heeft belangstelling voor het stimuleren van toepassingen van Duurzame Energie en energie efficiëntie. Verschillende partners van Impulsis zoeken naar concepten voor duurzame energie die gemakkelijk aan hun programma kunnen worden toegevoegd.

Impulsis kiest nadrukkelijk voor kwaliteit en duurzaamheid en heeft daarom een visie op klimaatprojecten en richtlijnen voor ondersteuning voor klimaatprojecten opgesteld. Voorwaarde is natuurlijk ook dat het project plaatsvindt in een van de klimaat landen op de landenlijst.

Heeft u ideeën voor een project op het gebied van klimaat en duurzame energie? Neem dan contact op met Patricia van Delft.