Klimaat

NB Impulsis werkt momenteel aan een nieuw strategisch plan. Omdat nog niet duidelijk is op welke thema's het programma voor ondersteuning van PI zich zal richten, is onderstaande informatie een weergave van onze visie van de afgelopen jaren. Aanvragen voor financiële ondersteuning zijn tot nader bericht helaas niet mogelijk. Wel geven wij graag advies op dit gebied of kunnen wij u mogelijk verbinden met ons netwerk. Wij hopen begin 2015 meer duidelijkheid te kunnen geven.

Klimaatverandering treft ontwikkelingslanden het hardst: oogsten gaan verloren, de watervoorziening staat onder grote druk en tropische ziekten als malaria zijn bezig aan een opmars. Hoewel de ‘rijke landen’ de oorzaak zijn van de opwarming, dwingen de veranderende omstandigheden ook de ontwikkelingslanden tot aanpassing. Om economisch te ontwikkelen, maar niet verder bij te dragen aan verdere opwarming van de atmosfeer (dus niet ontwikkelen zoals 'wij' gedaan hebben), zal er gezocht moeten worden naar alternatieve, duurzame bronnen van energie.

Ook een groeiend aantal Particuliere Initiatieven heeft belangstelling voor het stimuleren van toepassingen van Duurzame Energie en energie efficiëntie. Verschillende partners van Impulsis zoeken naar concepten voor duurzame energie die gemakkelijk aan hun programma kunnen worden toegevoegd.

Impulsis kiest nadrukkelijk voor kwaliteit en duurzaamheid en heeft daarom een visie op klimaatprojecten en richtlijnen voor ondersteuning voor klimaatprojecten opgesteld.

Heeft u ideeën voor een project op het gebied van klimaat en duurzame energie? Neem dan contact op met Patricia van Delft.