Weblinks

Edukans
Edukans is gericht op onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden. Jaarlijks betrekt ze hierbij 300.000 scholieren en studenten in Nederland.
ICCO
ICCO financiert activiteiten in ontwikkelingslanden, die mensen stimuleren en in staat stellen om, op hun eigen manier, een menswaardige leefomgeving in te richten.
Kerk in Actie
Kerk in Actie steunt over de hele wereld, in binnen- en buitenland, het werk van kerken en (christelijke) organisaties om mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te geven.
Linkis
De schakel tunnen U en ontwikkelingsorganisaties.
COS Nederland
COS Nederland is de landelijke vereniging van vijftien centra voor internationale samenwerking, de COSsen. COSsen zijn onafhankelijke advies- en projectbureaus voor internationale samenwerking.
Aqua for All
Aqua for All bundelt de krachten in de publieke watersector in Nederland ter bevordering van duurzaam waterbeheer in ontwikkelingslanden. Aqua for All is samenwerkingspartner van Impulsis in projecten op het gebied van water en sanitatie.
Akvo
Akvo is een internationaal digitaal platform dat internetttools, financiering en kennis op het gebied van water en sanitatie deelt. Akvo is samenwerkingspartner van Aqua for All en Impulsis.
Partin
Partin is een laagdrempelige brancheorganisatie voor het kleinschalig particulier initiatief (PI) in ontwikkelingssamenwerking. Doel is het PI een stem te geven, kennis te delen, belangenbehartiging en duurzaamheid te bevorderen.
Serviceclubs Nederland
Serviceclubs in Nederland (SIN)is een overlegorgaan en platform voor de aangesloten serviceorganisaties in Nederland. Momenteel zijn aangesloten: Rotary, Soroptimisten, Inner Wheel, Lions, Junior Kamer, Zonta, Kiwanis, Ladies' Circle, Fifty-One, Round Table, Rotaract en Leo's.
Share People
Share People faciliteert uitwisselingen tussen werknemers van Nederlandse bedrijven en producentenorganisaties & social enterprises in ontwikkelingslanden. Hiermee versterkt Share People de capaciteiten en competenties voor duurzaam ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Share People is een initiatief van ICCO, Managementcentrum De Baak van VNO-NCW en Jong Management.
Alle goede doelen
Allegoededoelen biedt gratis internetdiensten aan goede doelen in Nederland. Ook kan er gratis gebruik gemaakt worden van een online donatiemodule. Allegoedendoelen.nl is een initiatief van de Stichting GeefGratis.
Context MasterClass
De Context MasterClass Draagvlakversterking is een jaarlijks traject van openbare lezingen, optionele verdiepingsbijeenkomsten en een meerdaagse besloten training over draagvlakversterking. Dit traject is bedoeld voor medewerkers van organisaties die zich richten op internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling.
Platform Kenia
Het platform van en voor Nederlandse organisaties die actief zijn op het gebied van ontwikkelingshulp in Kenia.