Samen werken aan noodhulp in Peru

05 June 2012

Eind maart werd de regio rond Iquitos in Peru getroffen door overstromingen van de Amazone-rivier.
De bevolking van de dit gebied is er wel aan gewend dat het rivierwater hoog staat, maar dit jaar is het water uitzonderlijk hoog gestegen, wat tot dramatische situaties leidt. In het gebied waar circa 200.000 mensen wonen, staan veel huizen volledig onder water. Drinkwater en elektriciteit zijn er niet meer en de riolering functioneert niet meer.

Door de defecte rioleringen is het rivierwater ernstig vervuild en dreigen er besmettelijke ziekten uit te breken. De wateroverlast veroorzaakt ook dat een groot deel van de houten huizen en de inboedel als verloren is te beschouwen. Een paar duizend scholen staan onder water.

Stichting El Manguaré is betrokken bij een van deze scholen; een school in een sloppenwijk en een begeleidingsdienst die leraren schoolt. Zij zetten zich in voor het recht op onderwijs van alle kinderen en werken samen met de Peruviaanse overheid. Impulsis steunt het onderwijsproject van El Manguaré met fondsen van Edukans. Deze partnerorganisatie wil nu graag hulp verlenen aan de arme leerlingen en leraren van de school die getroffen zijn door de overstromingen. De afdeling noodhulp van ICCO & Kerk in Actie heeft hiervoor fondsen beschikbaar gesteld. Een mooi voorbeeld van de synergie die de samenwerking tussen Edukans, ICCO en Kerk in Actie in Impulsis enerzijds en met projectpartners hier en lokaal anderzijds oplevert!

 

De hulpverlening bestaat onder andere uit het bouwen van bruggen, hygiëne voorlichting en het uitdelen van voedselpakketten en tabletten om het drinkwater te zuiveren. Ook worden, in samenwerking met Peruanen die zelf niet zijn getroffen, kleding, speelgoed en matrassen uitgedeeld. Omdat ook de school die El Manguaré ondersteunt in Iquitos is ondergelopen, zullen alle onderwijsmaterialen, zoals schoolboeken en lesmethoden, maar ook tafels en stoelen moeten worden vervangen, zodat de leerlingen van school toch nog hun schooljaar kunnen afmaken. Een klein deel van de hulp zal hier aan worden besteed. 

 

Terug naar het berichtenoverzicht